Wie we zijn

Legato is in 1992 opgericht vanuit de visie dat de kennis, kwaliteiten en capaciteiten van werkzoekenden beter kunnen worden benut. Het ontwikkelen en zichtbaar maken van talent vormt de rode draad in onze activiteiten. Wij leveren de ontbrekende schakels in de verbinding tussen de kwaliteiten van mensen en de behoefte daaraan in organisaties.

Talentvolle mensen hebben wij door onze opleidingstrajecten succesvol zien groeien.
Het ontwikkelen van talent vormt de rode draad in onze activiteiten.
Van Legato mag u verwachten dat wij inzetten wat nodig is om u of uw bedrijf vooruit te helpen. Met dat doel bieden wij training, coaching en advies, alsook het ontwikkelen van creatieve projecten. Dit doet Legato m.b.t. de arbeidsmarkt, ondernemerschap, diversiteit en participatie. Tot onze opdrachtgevers behoren: het bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en opleidingsinstellingen en (non) profit organisaties.


Onze missie

mission1

Vanuit onze visie, ervaring en expertise hebben wij zorg gedragen voor de ontwikkeling en realisatie van veel langlopende programma’s. Met de door Legato opgestarte projecten hebben we altijd één doel voor ogen gehad: De talenten die eerder onbenut bleven, zichtbaar maken, te ontwikkelen en een (nieuwe) toekomst geven.

 

Onze diensten

legato-poppetje

Dienstverlening van Legato is zeer divers maar altijd te plaatsen onder een van onze pijlers:

 


Contact

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan telefonisch contact op of stuur een e-mail.

(010) 285 78 25

office@legato-projecten.nl